Aktuality

 1. Jedle bělokorá

  Nabízíme k okamžitému odběru poloodrostky jedle bělokoré (51+). Při odběru většího množství sazenic poskytujeme výrazné množstevní slevy.

  12.11.2019

 2. Poloodrostky a odrostky pro podzimní výsadbu 2019

  Máme k dispozici poloodrostky a odrostky listnatých dřevin (dub zimní, dub letní, dub červený, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, lípa malolistá) k výsadbě v obcích, do volné krajiny (stromořadí, remízy) i k dosazování do lesních porostů. Některé odrostky mají výšku až 250 cm a lze je vyzvednout i s balem.

  07.10.2019

 3. Sadební materiál pro podzimní výsadbu 2019

  Máme připravený sadební materiál pro podzimní výsadbu. K dispozici jsou sazenice listnatých dřevin (dub zimní, dub letní, dub červený, habr obecný, jasan ztepilý, javor klen, javor mléč, lípa malolistá, v menším množství sazenice jilmů) i sazenice jehličnatých dřevin (borovice lesní, jedle bělokorá). Převážná většina sadebního materiálu je z PLO 17, menší množství z PLO 16 a 18. Konkrétní dotazy můžete již nyní vznášet telefonicky nebo přes e-mail. Pokud hned nezareagujeme, mějte strpení - často jsme v terénu a musíme informace nejprve ověřit.

  08.08.2019

 4. Jak vytápět svůj dům téměř zadarmo ?

  Máte-li několik arů půdy, na kterou vysadíte 20 cm řízky energetických topolů (na 1 ar vysadíte 120 řízků), můžete již během 2-3 let si sami vyrábět palivo nebo i vlastní elektrickou energii. Ze zasazených řízků při opakovaných 8 sklizních každé 3 roky máte zajištěno palivo na 24 let !

  14.04.2019