Vítáme Vás na stránkách naší firmy

Školkařský provoz v Týništi nad Orlicí byl založen v roce 1950. Od roku 1992 je majitelem lesní školky Ing. Jiří Zajíc, CSc. Od založení firmy jsme spolupracovali např. s CHKO Orlické hory, CHKO Jizerské hory, s firmou Dr. Pio Kinský dal Borgo, s hospodářstvím Sternberg Týniště nad Orlicí, s Městskými lesy Hradec Králové a dalšími. V lesní školce je pěstován sortiment listnatých a jehličnatých sazenic. Semenáčky i sazenice jsou pěstovány i ve skleníku o ploše 1000 m². Probíhající klimatické změně jsme s předstihem přizpůsobili sortiment pěstovaných sazenic s důrazem na listnaté dřeviny a jedli bělokorou.

Náš zájem je zaměřován i na nelesní půdy. Jednou z možností využití je produkce energetických dřevin, především topolů. Při výsadbě 10 000 topolů na hektar a sklizni štěpky jsou průměrné výnosy 50-60 tun mokré štěpky/ha. Při pěstování topolu na dřevo se sklízí topoly v intervalu 5-6 let. Z jedné výsadby můžete získat dřevo 4-5x během 20-25 let. Při průměrné velikosti topolu můžete počítat s výnosem 1 m³ dřeva z 20-25 topolů. Z hektarové plantáže tak vychází výnos přibližně 250 m³ dřeva. Rychlerostoucí dřeviny lze použít také v agrolesnictví. Díky výmladkům, které obrazí po sklizni jednou za 3-5 let, zůstává v zemi část kořenů, která odumře. Kořenový systém se pak s růstem nadzemní biomasy plně obnoví. Tím je vázání uhlíku akcelerováno rychlejší obnovou biomasy v půdě a tento cyklus se několikrát opakuje. Proto tyto systémy mohou být vhodným způsobem využity ke zmírňování dopadu skleníkových plynů, jejich rychlejším a dlouhodobým vázáním v půdě.