Vítáme Vás na stránkách naší firmy.

    Lesní školkařská činnost v Týništi nad Orlicí má již více než šedesátiletou tradici. Od roku 1992 je majitelem lesní školky Ing. Jiří Zajíc, CSc. V lesní školce je pěstován úplný sortiment jehličnatých a listnatých prostokořenných a obalovaných sazenic v rašelinocelulozových kelímcích JIFFY i v kontejnerech. Semenáčky i sazenice jsou pěstovány celoročně i ve skleníku o ploše 1000 m². Při pěstování jedlí, jilmů a energetických topolů spolupracujeme s Městskými lesy Hradec Králové, CHKO Orlické hory a CHKO Jizerské hory, s firmou Dr. Pio Kinský dal Borgo, s hospodářstvím Sternberg Týniště nad Orlicí, statkem Doubravka Chotěboř a dalšími. Roční produkce sazenic je 500.000 - 750.000 kusů.

    V posledních pěti letech je náš zájem stále více zaměřován i mimo les na nelesní půdy, které jsou uvolňovány ze zemědělské výroby. Od konce třicetileté války nikdy nebylo v českých zemích neobděláváno na milion hektarů půdy a tato plocha se může ještě významně zvětšit. Za jednu z nejperspektivnějších možností využití nadbytečné zemědělské půdy se v současné době jeví směřování produkce na energetické plodiny. Velmi perspektivní jsou rychlerostoucí dřeviny - především topoly s hmotovým přírůstkem významně převyšujícím přírůstek ostatních dřevin. Produkcí biomasy jako obnovitelného zdroje energie můžeme dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, využijeme ladem ležící půdu, pomůžeme rozvoji venkovských oblastí, vytvoříme nová pracovní místa a významně diverzifikujeme zdroje energie.Výnos biomasy z topolů při obmýtí každé dva roky je 80 tun z jednoho hektaru !!! Tyto sklizně je možno opakovat sedmkrát po sobě než je nutné plantáž obnovit. Rostlinný materiál nejen prodáváme ale zákazníkům rovněž poskytujeme i rady při jeho pěstování. Je to náš společný zájem.